فیلم

خوزستان

خوزستان دین خودش را به اسلام ادا کرد
شما شرافت این ملت را بیمه کردید
من به تمام بازماندگان این شهدا،هم تسلیت عرض می‌کنم و هم تبریک
بیشتر