فیلم

مردم سالاری

سخنرانی در جمع هیات بررسی جنگ تحمیلی (اهمیت حاکمیت بر قلوب)
شخصیت جذاب امام
استوری | فتح قلب‌ها
هرچه داریم از ملت است
استوری | بزرگی نفروشید به این مردم
استوری | این مردم پابرهنه
تا آخر با مردم
قهرمان اصلی
شکر ملت
بیشتر