فیلم

تفرقه

حفظ وحدت و دوری از اختلاف لازمه حفظ دستاوردهای انقلاب
ایمان و وحدت کلمه عامل پیروزی نهضت
توطئه دشمنان اسلام، جدایی روحانیت و دانشگاه‌
دشمن در کمین است و در توطئه
ملت ایران باید توطئه‌ها را خنثی کنند
هدف از اغتشاشها
اسلام برای هیچ کس امتیازی قائل نیست
تلاش مردمی برای شکست توطئه‌ها
حفظ وحدت برای دستیابی به استقلال و آزادی‌
بیشتر