فیلم

خیانتکاران

همکاری مردم در دستگیری خیانتکاران‌
به دستور اسلام با شدت عمل می‌کنیم
انقلاب ایران، انقلاب رحمت‌
هدف فتنه‌انگیزان ، محو اسلام در کردستان‌
نوکر بودند اینها
خیانت انور سادات به اسلام
بیشتر