فیلم

غضب

خداوند در موضع عفو و رحمتْ رحیم است و در موضع انتقام، انتقامجو
به دستور اسلام با شدت عمل می‌کنیم
سبقت رحمت حق تعالی بر غضب او
اگر کسانی لایق رحمت نباشند، انتقام و غضب
انقلاب ایران، انقلاب رحمت‌
لزوم هوشیاری مردم و علمای کردستان در برابر توطئه‌ها
اهتمام به رفاه مردم کردستان‌
بیشتر