فیلم

کردستان

همکاری مردم در دستگیری خیانتکاران‌
شما دیکتاتورهایی هستید که به صورت دمکرات بیرون آمدید
هدف فتنه‌انگیزان ، محو اسلام در کردستان‌
لزوم هوشیاری مردم و علمای کردستان در برابر توطئه‌ها
اهتمام به رفاه مردم کردستان‌
ضرورت هوشیاری ملت‌
توطئه اجانب برای سیستان و بلوچستان
مگر سیستان غیر مملکت ماست؟
مطرح نبودن نژاد در اسلام‌
بیشتر