فیلم

دولت موقت

سخنرانی بازرگان پس از قرائت حکم نخست وزیری
مصاحبه شبکه سی بی اس با مهندس بازرگان و ترجمه ابراهیم یزدی
قرائت حکم نخست وزیری مهندس بازرگان توسط حجت الاسلام هاشمی و ترجمه دکتر یزدی
صحبت حجت الاسلام خلخالی و مهندس بازرگان
در انتظار طلوع | قسمت سی و سوم
در انتظار طلوع | قسمت سی و چهارم
در انتظار طلوع | قسمت سی و پنجم
در انتظار طلوع | قسمت سی و هشتم
بیشتر