فیلم

انقلاب اسلامی ایران

صدور انقلاب
وجود کمیته امداد و سپاه پاسداران به برکت اسلام
انقلاب محرومان
استقلال کشور ، برکت محرومان
محرومان و مستضعفین بر ما منت دارند
کوتاه کردن دست ظلم به وسیله نهضت اسلامی
خداوند شر جبارین را از سر ملت کم کند
نظارت امام عصر(عج) بر اعمال مردم و روحانیت
امروز حجت بر روحانیت تمام شده
بیشتر