فیلم

مشروطه

اختلاف ، عامل شکست مشروطه
ابتلائات در صدر مشروطیت
مقایسه نابسامانیهای انقلاب با انقلابهای دیگر
شکست مشروطه در اثر کنار رفتن مردم و روحانیون
حوزه های علمیه و مساله قضاوت
اگر روحانیون نبودند، ما الآن از اسلام اطلاعی نداشتیم
هر قانونی که بر خلاف اسلام است قانون‌ نیست
اختلاف و تفرقه به ضرر کشور
حالا ملت مطرح است
بیشتر