فیلم

هفدهم شهریور 1357

هر قصه‌ای که واقع می‌شد، یک بهره‌ای قهراً برداشته می‌شد
هر ضرری که به ما وارد شد یک نفعی هم پهلویش بود
«ایام الله» 15 خرداد و 17 شهریور
آن روزی که‌ این خبیث فرار کرد از «ایّام الله» بود
 15 خرداد مبدا نهضت اسلامی ایران است
بیشتر