فیلم

مرتضی مطهری

درخواست شهید مطهری از مردم برای بازکردنِ راه امام
جانشین مطهری، در آشوب دانشگاه
بکُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می‌شود
شهادت، عزت ابدی‌
ترور شخصیتهای دینی و بازتاب آن‌
تهذیب اخلاق لازمه خدمتگزاری
بیشتر