فیلم

سید محمدباقر صدر

با اسم اسلام علمای اسلام را شهید میکنند
گرفتاری ملت عراق در حکومت بعث
لزوم وحدت کلمه ملت عراق دربرابر صدام
ما شریک غم همه مظلومین جهان هستیم
بیشتر