فیلم

پیامبر اکرم (ص)

سخنرانی در جمع هیات دولت و نمایندگان مجلس (حب نفس- دلگرم نمودن مردم)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام در روز میلاد پیامبر (مشکلات جهان اسلام)
سخنرانی در جمع مسئولین نظام (مقصد معرفی حق تعالی با تمام صفاتش)
مصائب حکومت نبوی
اعجاز نبوت پیامبر اکرم(ص)
خاتم رسل ، خاتم ولایت
جلوه تام حق تعالی
حکومت نبوی
عالم متهتک ، جاهل متنسک
بیشتر