فیلم

دفاع مقدس

مقابله به مثل
پیام به ملت ایران در هفته دفاع مقدس (بررسی علل و ابعاد جنگ تحمیلی)
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و مسئولان (لزوم حل مشکلات جنگ‌زدگان)
بیشتر