فیلم

اسلام و ظلم ستیزی

سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه قضایی کشور (تبیین ظلم و جنایات قدرتها)
سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهه فجر»؛ (آگاه نمودن مستضعفان جهان)
سخنرانی در جمع گروهی از مسئولان نظام (تمسک به ولایت حضرت علی «ع»)
سخنرانی در جمع مسئولین نظام (مقصد معرفی حق تعالی با تمام صفاتش)
مرگ بر همه ظالم ها
تکلیف داریم...
جامعه مهدوی در انتظار فرج
استوری | عدم تزکیه منشا ظلم پذیری
استوری | درس عاشورا
بیشتر