فیلم

اسلام و ظلم ستیزی

سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه قضایی کشور (تبیین ظلم و جنایات قدرتها)
سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهه فجر»؛ (آگاه نمودن مستضعفان جهان)
سخنرانی در جمع گروهی از مسئولان نظام (تمسک به ولایت حضرت علی «ع»)
سخنرانی در جمع مسئولین نظام (مقصد معرفی حق تعالی با تمام صفاتش)
بیشتر