فیلم

قوه قضائیه

سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ... (حفظ نظام اسلامی- وظایف روحانیت)
سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه قضایی کشور (تبیین ظلم و جنایات قدرتها)
سخنرانی در جمع ستاد نماز جمعه تهران و دانشجویان و ... (وظایف حوزه‌ها)
اهمیت مسئله قضا ومشکلات آن
خطای قاضی بزرگ است
تضعیف جمهوری اسلامی یعنی تضعیف اسلام
لزوم تمسک مجلس و قوه قضائیه به ولایت امیرالمومنین
لزوم تقویت قوه قضاییه
اگر قوه قضاییه درست بشود بسیاری از مشکلات کشور حل میشود
بیشتر