فیلم

نماز جمعه

سخنرانی در جمع ستاد نماز جمعه تهران و دانشجویان و ... (وظایف حوزه‌ها)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام در روز میلاد پیامبر (مشکلات جهان اسلام)
نمازجمعه ، عبادتی تماما سیاسی
مصالح مسلمین را بگویید تا قدرت پیدا کنید
اسلام‌زدایی به واسطه بی‌محتوا نمودن احکام اسلام‌
ائمه جمعه به امور رسیدگی کنند
وضعیت روحانیون در دوران پهلوی
بیان مسائل سیاسی- اجتماعی توسط ائمه جمعه‌
خدای تبارک و تعالی همه را موفق کند
بیشتر