فیلم

مهدی بازرگان

سخنرانی در جمع خبرنگاران (آرمان ملت ایران- مخالفت با رژیم)/2
سخنرانی در جمع خبرنگاران (آرمان ملت ایران- مخالفت با رژیم)
صحبت حجت الاسلام خلخالی و مهندس بازرگان
قرائت حکم نخست وزیری مهندس بازرگان توسط حجت الاسلام هاشمی و ترجمه دکتر یزدی
مصاحبه شبکه سی بی اس با مهندس بازرگان و ترجمه ابراهیم یزدی
سخنرانی بازرگان پس از قرائت حکم نخست وزیری
یکی گفت که اینها خط شیطان هستند
حتماً باید در آغوش امریکا باشیم تا بتوانیم زندگی کنیم!
در انتظار طلوع | قسمت بیست و یکم
بیشتر