فیلم

مهدی بازرگان

سخنرانی در جمع خبرنگاران (آرمان ملت ایران- مخالفت با رژیم)/2
سخنرانی در جمع خبرنگاران (آرمان ملت ایران- مخالفت با رژیم)
صحبت حجت الاسلام خلخالی و مهندس بازرگان
قرائت حکم نخست وزیری مهندس بازرگان توسط حجت الاسلام هاشمی و ترجمه دکتر یزدی
مصاحبه شبکه سی بی اس با مهندس بازرگان و ترجمه ابراهیم یزدی
سخنرانی بازرگان پس از قرائت حکم نخست وزیری
یکی گفت که اینها خط شیطان هستند
حتماً باید در آغوش امریکا باشیم تا بتوانیم زندگی کنیم!
بیشتر