فیلم

وحدت

اختلاف ، عامل شکست مشروطه
اخلاص در انتخابات
وحدت مسلمین
باید احساس خطر بکنید برای جمهوری اسلامی
طرح اختلاف نظرات بدون مخاصمه
مطلبی را میگوییم اسباب لکه دار شدن دولت و مجلس نشود
 از خدای تعالی می‌خواهم که همه ما را بیدار کند
وحدت مانع آسیب به ملت و کشور
اسلام در ایران سیلی بخورد درهمه دنیا سیلی خواهد خورد
بیشتر