فیلم

انتظار فرج

سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت پست (برداشتهای مختلف از انتظار فرج)
انتظار فرج و معنای صحیح آن
مهیا کردن عالم برای ظهور حضرت ولی عصر(عج)
سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام (برکات میلاد و مبعث پیامبر)
بیشتر