فیلم

نزدیکان و منسوبین امام خمینی

ثبت تصاویری زیبا از زندگی شخصی امام توسط عروس ایشان
آخرین تصاویر از امام خمینی (ره)
بیشتر