فیلم

قانون

به قوانین سابق که خلاف شرع است نباید عمل بشود
هیچ قانونی بر خلاف شرع، قانون نیست
مادامی که شما تفنگها را در مقابل ملت کشیده‌اید، نمی‌توانیم صحبت کنیم
لزوم برخورد با منافقین در چارچوب قانون و شرع
برخورد قاطعانه و عادلانه با مفسدین در جمهوری اسلامی
تذکر به همه اقشار، برای حفظ قانون‌
این مجلس فراهم آمده از «الله اکبر» های مردم است
غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد
میزان اکثریت است
بیشتر