فیلم

قیام برای خدا

ملت‌ها خودشان باید قیام کنند
ملتها باید از جا برخیزند
همه ملت‌ها قیام بکنند برای قدس
برای خدا و برای اسلام قیام بکنید
از قدرت‌های عالم نمی‌ترسیم
قدرت شما زنان، قدرت الهی است
جنگ با ایران، جنگ با قرآن است
من بمیرم که شما باید دعا کنید خدا بمیرد!
نقش علمای آذربایجان در پیروزی نهضت
بیشتر