فیلم

ماه محرم

سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ... (حفظ نظام اسلامی- وظایف روحانیت)
نمی توانیم از مسئله حجاز بگذریم
تاثیر خون سیدالشهدا(ع) بر قیام 15 خرداد
جنبه سیاسی و اجتماعی ادعیه و مجالس عزاداری
محرّم و صفر است که اسلام را نگه داشته است
ما میل داریم که جوری باشد که دست دادگاهها باز باشد، برای اینکه شما را عفو کند
بیشتر