فیلم

محرم و عاشورا

سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ... (حفظ نظام اسلامی- وظایف روحانیت)
ترس قدرتهای بزرگ از اجماع خودجوش ملت در محرم و صفر
ملت ما قدر مجالس عزاداری را بداند
روز شهادت امام مظلوم ما،کف می‌زنند و سوت می‌کشند
بیشتر