فیلم

مجلس شورای اسلامی

مجلس ، دولت و همه مسئولین خدمت‌گزارند
تضعیف جمهوری اسلامی یعنی تضعیف اسلام
مجلس به دور از اشرافی گری میتواند خدمت کند
لزوم تمسک مجلس و قوه قضائیه به ولایت امیرالمومنین
مجلس در راس همه امور است
نیاز مجلس به افراد متعهد و متخصص
یک مجلسی میخواهید که دربرابر تهاجمات پایدار باشد
هر کس درهر مقامی که هست همان مقام امتحان اوست
می‌خواهند اسلام نباشد
بیشتر