فیلم

احزاب و توصیه‌ها

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (نظم در امور- بررسی احزاب داخلی و خارجی)
استوری |‌ تفرقه نداشته باشید
استوری |همه با هم این راه را طی می‌کنیم...
استوری | باید دنبال حق رفت
بیشتر