فیلم

امام خمینی و ساده زیستی مسئولین

سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (لزوم خدمت مسئولان به مردم)
استوری | چرا ما این قدر زیاد کنیم گرفتاری‌ها را؟!
بیشتر