فیلم

امید

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (اغفال جهان سوم در جهت استثمار آنها)
سخنرانی در جمع هیات دولت و نمایندگان مجلس (حب نفس- دلگرم نمودن مردم)
سخنرانی در جمع اهالی گرگان، گنبد و ترکمن صحرا (حفظ وحدت و آرامش)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (وظیفه بشر، نزدیک شدن به آرمانهای وحی)
با مشت محکم به پیش بروید
می‌خواهند مردم را دلسرد کنند
از هیچ کس نترسید الّا خدا
عزت مالِ خداست
ما الآن در اوّل قدم هستیم
بیشتر