فیلم

امام خمینی و روحانیت

سخنرانی در جمع روحانیون دفتر تبلیغات حوزه‌های علمیه (رسالت روحانیون)
در انتظار طلوع | قسمت بیست و هشتم
بیشتر