فیلم

خسارت های زمان شاه

سخنرانی در جمع بانوان باختران و اعضای بنیاد مستضعفان شیراز (مقابله با توطئه‌ها)
سخنرانی در جمع سفرا و کارداران کشورهای خارجی (هشدار به کشورهای منطقه)
سخنرانی در جمع خبرنگاران (آرمان ملت ایران- مخالفت با رژیم)/2
سخنرانی در جمع خبرنگاران (آرمان ملت ایران- مخالفت با رژیم)
در انتظار طلوع | قسمت سی‌ام
در انتظار طلوع | قسمت سی و یکم
بیشتر