فیلم

حب نفس

سخنرانی در جمع هیات دولت و نمایندگان مجلس (حب نفس- دلگرم نمودن مردم)
سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی (جلوگیری از نفوذ منحرفین)
سخنرانی در جمع مسئولان کشور (بیان مشکلات- حفظ دستاوردهای انقلاب)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام در روز میلاد پیامبر (مشکلات جهان اسلام)
سخنرانی در جمع مسئولین نظام جمهوری اسلامی (منشا گرفتاریها و جنگ‌افروزیها)
حب نفس، اساس گرفتاریهای بشر
حب نفس عامل سکوت سران کشورهای اسلامی در برابر جنایات
تفاوت مسلمین امروز با صدر اسلام
انسان آزاد از هوای نفس، کم است
بیشتر