فیلم

تربیت انسان

سخنرانی در جمع هیات دولت و نمایندگان مجلس (حب نفس- دلگرم نمودن مردم)
سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی (حکومت در ادیان توحیدی و غیر توحیدی)
عدل مقدمه انسان سازی
آدم شدن
قرآن برای تربیت انسان
وَ الْعَصْرِ، انَّ الْانْسانَ لَفی‌ خُسرٍ
انبیاء، مربی انسان
منت الهی در آموزش و پرورش
تطهیر نفوس
بیشتر