فیلم

زنان و انقلاب اسلامی

بانوان انقلابی
مصالح مسلمین را بگویید تا قدرت پیدا کنید
همدوش مردها
قدرت شما زنان، قدرت الهی است
بانوان ایران در این نهضت و انقلاب سهم بیشتری از مردان دارند
بانوان محترم ایران به کشور خودشان خدمت می‌کنند و پشتوانه هستند
بیشتر