فیلم

کمونیسم

بنای روحانیون بر این نیست که حکومت را بگیرند
در یک کشوری که ملتش یک چیزی را می‌خواهند، نمی‌شود خلافش کرد
اگر یک مکتب انحرافی، ما را در تحت تاثیر خودش قرار بدهد، ما از اسلام غافل شده‌ایم
بیشتر