فیلم

تحول روحی جوانان

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و مسئولان (لزوم حل مشکلات جنگ‌زدگان)
سخنرانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش (عمق پیشرفتهای نظامی)
سخنرانی در جمع مسئولان کشور (بیان مشکلات- حفظ دستاوردهای انقلاب)
سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج (تاثیر فرهنگ وارداتی در جامعه)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (وظیفه بشر، نزدیک شدن به آرمانهای وحی)
تحول جوانان
ما چه هستیم و آنها چه هستند
نهضت در میان توده‌ها
شما باید تبلیغ کنید از اسلام
بیشتر