فیلم

کمک به هموطن

سخنرانی در اقشار مختلف مردم (تشریک مساعی همه در پیشبرد مقاصد)
صندوق‌های قرض‌الحسنه
همدردی با صدمه دیدگان از جنگ‌ در ایام نوروز
بیشتر