فیلم

قدرت جمهوری اسلامی

دعوت به اسلام بدون در نظر گرفتن میزان قدرت
استوری | علت حملات تبلیغاتی
استوری | این یک قدرت الهی است
استوری | مردم از اسلام مایوس نمی‌شوند
استوری| این استقامت است
اسلحه ایمان
تا آخر با مردم
قدرت دست ملت است
اعتماد به مردم
بیشتر