فیلم

استقبال مردم از امام خمینی

مردم در مسیر استقبال از امام خمینی (ره) پس از ورود به تهران/2
مردم در مسیر استقبال از امام خمینی (ره) پس از ورود به تهران/1
در انتظار طلوع | قسمت بیست و دوم
بیشتر