فیلم

ائمه جمعه

سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات اسلامی)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام در روز میلاد پیامبر (مشکلات جهان اسلام)
قیام استکبار علیه اسلام
 تزکیه مقدم است بر همه چیز
تلاش برای آگاهی بخشی به ملتها درباره ایران
تلاش علمای اسلام برای آگاهی بخشی مسلمین در بلادخودشان
ما یک ملتی هستیم که با همین گریه‌ها، یک قدرت 2500 ساله را از بین بردیم.
امروز آبروی جمهوری اسلامی به دست شما بسته است
ائمه جمعه بلاد نصب و عزل نکنند
بیشتر