فیلم

اصلاح امور

خدا با ماست
ما می‌خواهیم دانشگاه برای ملت باشد
ائمه جمعه به امور رسیدگی کنند
گام اساسی برای بازسازی کشور
اصلاح امور توسط متخصصین آن امر
در مشکلات باید متوسل بشویم به ملت
استوری | تا اصلاح نکنیم خودمان را، نمی‌توانیم کشور خودمان را اصلاح کنیم
در این میدان کوشش کنید
همه مصیبت‌های ما از خود ماست
بیشتر