فیلم

اخلاق

سخنرانی در جمع مسئولین نظام جمهوری اسلامی (منشا گرفتاریها و جنگ‌افروزیها)
سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان و ائمه جمعه کل کشور (منشا مفاسد عالم)
ضیافت الله
تهذیب اخلاق در جامعه اسلامی
شرط ورود به ضیافت الله
سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی (حکومت در ادیان توحیدی و غیر توحیدی)
آثار ضیافت الله
هر چه هست از خود انسان است
پزشکان مجاهد
بیشتر