فیلم

اخلاق

نماهنگ "کمال انقطاع" | به مناسبت حلول ماه شعبان
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (ضیافت اللَّه در عالم ماده و عالم مثال)
سخنرانی در جمع خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم (امتحانات الهی)
سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی (جلوگیری از نفوذ منحرفین)
سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات اسلامی)
سخنرانی در جمع مسئولان کشور (بیان مشکلات- حفظ دستاوردهای انقلاب)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام در روز میلاد پیامبر (مشکلات جهان اسلام)
سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی (عصر هدم ارزشهای انسانی)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (برکات ماههای رجب، شعبان و رمضان)
بیشتر