فیلم

بعثت

انگیزه نزول قرآن این است که در دسترس همه قرار بگیرد
یکی از انگیزه های بعثت رسول اکرم (ص)
انگیزه بعثت این است که ما را از این طغیانها نجات دهد
تمام اختلافاتی که بین بشر هست ریشه‌اش همان طغیانی است که در نفس هست
مهذب نبودن نفوس منشا همه اختلافاتی است که در بشر هست
باید کسانی که می‌خواهند در این عالم تربیت کنند دیگران را، قبلًا خودشان تزکیه شده باشند
تا تزکیه در رده‌های بالا حاصل نشود این مملکت اصلاح نخواهند شد
مبارک است زادروز ابرمردی که جهان را از شرّ ستمگران تطهیر می‌نماید
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (انگیزه و برکات بعثت پیامبر «ص»)
بیشتر