فیلم

اختلاف افکنی

حفظ وحدت ودوری از اختلاف
برنده انتخابات
همین شعارها برای‌شان مرگ می‌آورد
مومنین با هم برادر هستند
آزادی مطلق، نقشه دشمنان
شعار علیه یکدیگر ندهید
با آخوند بدند برای اینکه با اسلام بدند.
مواظب باشید ما را روبروی هم قرار ندهند
می‌خواهند بین ارتش اختلاف ایجاد کنند
بیشتر