فیلم

حکومت الهی

قیام انبیاء برای اقامه حکومت عدل
حکومت نبوی
عیدغدیر از همه اعیاد بالاتر است
تا تزکیه در رده‌های بالا حاصل نشود این مملکت اصلاح نخواهند شد
مبارک است زادروز ابرمردی که جهان را از شرّ ستمگران تطهیر می‌نماید
بیشتر