فیلم

کمیته امداد

وجود کمیته امداد و سپاه پاسداران به برکت اسلام
کمیته امداد و رسالت امدادرسانی‌
دعوت به رعایت موازین اسلامی‌
بیشتر