فیلم

مردم

انتخابات در انحصار هیچکس نیست
انتخابات سرنوشت آحاد ملت را تعیین میکند
اینها میدانند که با زور نمیشود
انقلاب بی‌نظیر ایران
همه می‌گویند ما انقلابی‌ایم
ما یک ملتی هستیم که با همین گریه‌ها، یک قدرت 2500 ساله را از بین بردیم.
توطئه ها رو به رشد است
کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولْ
دفاع از جمهوری اسلامی، وظیفه همه‌
بیشتر