فیلم

مناجات شعبانیه

فضیلت ماه های رجب ، شعبان ، رمضان
الهی هَبْ لِی کَمالَ الْانْقِطاعَ الَیْکَ
عظمت مناجات شعبانیه
مناجات شعبانیه
اسلام آمده است که سرکوب کند این غرور را
بیشتر