فیلم

انتقاد

تفاوت نقد و توطئه
تضعیف جمهوری اسلامی یعنی تضعیف اسلام
آنچه مشکل است حل اشکال است
مُچِشان را بگیرید
بی‌دلیل قبول نکنید
همه ما مسئولیم
انتقاد برای ساختن، برای اصلاح امور، لازم است
لزوم وجود کمال تفاهم در مجلس‌
هرآنچه که هست بگویید، لکن برای موعظه!
بیشتر